Sidste nyt

Tirsdag d. 19. juni

Tirsdag d. 19. juni 2018 afholdtes generalforsamling i foreningen.  Formand Knud E. Nielsen bød velkommen til de 15 fremmødte, og  styrede selv  – vanen tro – slagets gang  som dirigent. Han fremlagde beretning, hvor han kom lidt ind på de 16 afholdte arrangementer i det forgangne år. Der har været en overvægt af P & T -ture, da vi kan se det er her den store opbakning er, uanset hvad vi laver af andre tiltag. Sådan vil det også være det næste halve år som er tilrettelagt. Vi er jo til for at pleje vore medlemmers interesser. Han oplyste at vi er 84 medlemmer i øjeblikket, det er stort set uændret i forhold til tidligere år. i vor facebookgruppe har vi 182 medlemmer,  og det kunne  være rart at få nogle af disse med som aktive medlemmer af foreningen.  Til sidst en stor tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere, som gør tingene noget nemmere for os, takket være deres velvillighed i forbindelse med vore arrangementer.  Og han kom med en stor opfordring til medlemmerne om også at støtte dem. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Derefter framlagde han et godkendt regnskab, som viste tilfredsstillende resultat. Dette blev ligeledes enstemmigt godkendt.  Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre til diverse valg. Til bestyrelsen var Hans H. Madsen og Søren Larsen på valg. De blev begge genvalgt uden modkandidater. som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Rasmus Larsen. Som revisor genvalgtes Pernille Lynge.

Under eventuelt har vi 3 faste indslag, nemlig valg af årets fisk, valg af årets københavner og udnævnelse af årets foreningsmester.      Årets fisk blev en torsk på 12,2 kg fanget af Søren Larsen på vor langelandstur – på et spinkelt fladfiskeforfang. Noget af en præstation. Han fik velfortjent pokalen for denne. Årets københavner -en knap så eftertragtet belønning, en “forgyldt” snorkel-  gives til et medlem der  i det forgangne år er kommet mindre heldigt afsted.  Den gik til Hans  H. Madsen, der tog til Langeland med  sine 3 bedste stænger, da de skulle gøres klar erfarede han dog at alle 3 topstykker stod hjemme i Løgstør. Han kunne heldigvis låne sig ud af problemet, men de andre morede sig, og glemte det åbenbart ikke.  Årets foreningsmester kåres på baggrund af de point der er optjent på vore ture i det forgangne år. Her var det Kaj Andersen der løb med pokalen. Han scorede  250 point, efterfulgt af Rasmus Larsen med  230 og Hans H. Madsen med 220 point.  Formanden sluttede med tak for en god aften.

Et udsnit af de fremmødte til generalforsamlingen.

Fredag-lørdag d. 15.-16. juni

Fredag-lørdag d. 15.-16. juni skulle en ny sø i  foreningssammenhæng prøves. Det var Vesthimmerlands Put and Take, ved Gatten, der lagde vand til et natfiskearrangement. vi havde fået et særdeles godt tilbud fra ejerne, og man må sige, de i høj grad har fået styr på tingene, trods de er forholdsvis nye i branchen. Der mødte os overalt veltrimmede og smukke omgivelser. Der var masser af fisk i søen, og der lagdes også hårdt ud, som vanligt med en del fisk på land den første time. Så blev der stille indtil  01.45, hvor der pludselig blev landet 3 fisk i løbet af 5 minutter, hvorefter der igen blev dødt.  Det kan man da kalde hugperioder. Herefter   var der stort set stille indtil kl. 06.00 hvor vi sluttede. Der blev ialt landet 16 ørreder fordelt på 19 stænger. Nr. 3 med en ørred på 3,630 kg blev Søren Larsen. Nr. 2 Rasmus Larsen med 3,770 kg. Og vinderen med en ørred på 4,320 kg blev Jørgen Pedersen. Han fik et gavekort til Kraghs’ på 300 kr. Derudover fik de hhv. 20, 30 og 50 point til  foreningsmesterskabet, hvor dette er det første arrangement i det nye år.

 

Jørgen Pedersen med den flotte vinderfisk.

Søndag d. 27. maj

Søndag d. 27. maj stod den igen på havtur efter torsk. Turen gik ud fra Hirtshals i det dejligste forårsvejr. Efter en lidt træg start fandt skipper virkelig torskene, og alle 10 deltagere fik rigeligt. Det var ikke de helt store, men der var mange af dem. 3. største fangede Kaj Andersen. Den vejede 1,96 kg. Nr. 2 blev Kurt Frandsen med en torsk på 2,74 kg. Og vinderen med en torsk på 2,75 kg blev Lindy S. Pedersen. Den indbragte ham et gavekort til Kraghs’ på 300 kr.

En tilfreds Lindy S. Pedersen med vinderfisken.

Søndag d. 6. maj

Søndag d. 6. maj var det tid til  Lady’s Cup  igen. Denne gang med rekordstort antal deltagere. Ikke mindre end 28 af slagsen var der mødt op. Synd fiskene ikke var mere samarbejdsvillige, idet der kun blev landet 6 ørreder. Nr. 3 blev Pia Olesen med en ørred på 1,100 kg. Den indbragte hende et gavekort til Kragh’s på 300 kr. Nr. 2 blev Cecillia Olesen med en ørred på 1,114 kg. For den fik hun en Pink peal stang, og 3 glas Powerbait. Nr. 1 blev også Pia Olesen med en vinderfisk på 1,370 kg. Hun fik dermed  overrakt 1. præmien på et gavekort til Kragh’s på 1.000 kr.

De 2 glade vindere med deres respektive fisk. Pia gentog successen  fra sidste år, hvor hun også løb med 1. præmien.

Søndag d. 22. april

Søndag d. 22. april gik turen til det vestjyske, nærmere betegnet Loch Nees Put & Take helt ovre ved Nissum Fjord. Der blev mere og mere diset, jo nærmere vi kom Vesterhavet. Og det startede som en lidt kølig omgang, indtil solen kom og brændte disen af. Der var 18 deltagere som landede tilsammen 15 ørreder. fiskene var til tider meget sløve og ikke nemme at narre. Jørgen Pedersen landede både 3. og 2. største på hhv 2,130 og 2,210. De gav ham 20 og 30 point til foreningsmesterskabet. Største ørred landede Henning Ørebro. Den vejede 2,380 kg. Den indbragte ham et gavekort til Kragh’s på 300 kr., og 50 point.

Henning Ørebro smiler tilfreds og viser vinderfisken frem.

Søndag d. 15. april

Søndag d. 15. april var vi lige en tur i Aggersund, for at se om sildene skulle være kommet. Dette var imidlertid ikke tilfældet, hvorfor alle 12 deltagere tog hjem uden sild, men med 10 point på kontoen til foreningsmesterskabet. Men vejret var i det mindste med os.

Der var det perfekte sildevejr i Aggersund denne morgen, det var sildene åbenbart ikke klar over.

Skærtorsdag d. 29. marts

Skærtorsdag d. 29. marts – Vor traditionelle påskekonkurrence hvor 69 deltagere mødte op på en meget kold og blæsende dag. Der blev landet rigtig mange fine fisk hvoraf 3. største blev landet af Kaj Madsen. Den vejede 3,371 kg, og indbragte ham en grejpræmie til en værde af 500 kr. Nr . 2 blev Michael Andersen med en ørred på 5,190 kg. Den gav ham en grejpræmie til en værdi af 1500 kr. Og vinderen med en ørred på ikke mindre end 6,510 kg blev Gitte Bragenholt. Hun fik overrakt et grejsæt til en værdi af 3000 kr., af Leo Kragh, som sponserede denne. Derudover fik hun en pokal for sin indsats.

En tilsyneladende tilfreds Gitte Bragenholt med sin vinderfisk.

Onsdag d. 7. marts

Onsdag d. 7. marts var vi igen inviteret til grejaften hos Kragh’s. Det var som altid en aften der bød på rigtig mange gode tilbud. Og det er sådan en aften der kan gøres det helt store scoop af en handel. Der var sågar afslag på helt op til 60 % af normalprisen. Leo Kragh fortalte noget om de gode tilbud, og slap os derefter løs i de mange kvadratmeter. Efter de gode handler bød de på kaffe og kage. Der var så rig lejlilghed til at sammenligne de gode forretninger der var foretaget. Og alle gik meget tilfredse derfra. Tak til Kragh’s for dette altid hyggelige arrangement.

Søndag d. 17. februar

Søndag d. 17. februar afviklede vi det første arrangement i 2019. Det var en tur til Hvorupgård Put & Take. Der var 16 deltagere, som tilsammen landede 3 ørreder. Det må siges at være en dårlig start på året, hvad fangsterne angår. 3. største, som vejede 0,870 kg, blev landet af Henning Ørebro. Næststørste landede Ole Andersen. Den vejede 1,120 kg. Og vinderen med 3,120 kg blev Rasmus Larsen. Han fik for den et gavekort til Kraghs’ på 300 kr.

Rasmus Larsen med sin flotte vinderfisk.

Søndag d. 4. februar 2018

Årets første arrangement, en Put & Take-tur til Nørreris, var en virkelig kold omgang for de kun 6 deltagere. Der var oprindelig 17 tilmeldte, men de 2 minusgrader og den hårde vind fra nordøst gjorde at mange valgte at blive hjemme i de varme stuer. Vi havde frygtet at søerne ville være frosset til, men det var heldigvis ikke tilfældet. Der blev landet 9 ørreder, og 3. største på 1,96 kg fangede Rasmus Larsen Nr. 2 blev Hans H. Madsen med en ørred på 1,98 kg. Og største fisk sørgede Mia Ørebro for. Den vejede 2,34 kg. Hun fik et gavekort til Kragh’s på 300 kr for denne præstation.

Det er ikke til at se det, men det er Mia med sin vinderfisk der gemmer sig bag denne vinterpåklædning, som var en absolut nødvendighed.