Årets sidste arrangement

Årets sidste arrangement d. 5. december, var sædvanen tro, juleafslutning i Himmerlands Fiskepark i Lundby. Det var en grå og småkold dag med lidt vand fra oven ind imellem. Der blev kun landet en halv snes ørreder, men ikke mindre end 7 af disse vejede over 4 kg. Så det må siges at være meget godt, hvad størrelse angår. 3. største på 5,000 kg rent, fangede Rasmus Larsen. Næststørste blev landet af Bjarne Gregersen, det var en ørred på 5,220 kg. Og vinderen med en ørred på 5,600 kg blev Rasmus Larsen. Han slog dermed den gamle foreningsrekord med 60 gram. Rasmus fik udover et gavekort til Kragh’s på 300 kr., 70 point til foreningsmesterskabet. Bjarne fik 30 point for sin andenplads. Himmerlands Fiskepark havde sponseret 2 gavekort på hhv. 2 og 4 timer. De blev trukket ud på et online-lykkehjul, og gik til Tonny Mikkelsen, 2 timer og Thrine Christensen, 4 tim. Normalt slutter vi af med gløgg og æbleskiver denne dag, men for at udvise samfundssind og omgås hinanden med afstand, havde vi valgt at aflyse dette i år. så formand Knud E. Nielsen måtte under åben himmel ønske alle en god jul og et godt nytår.

Rasmus Larsen med sin flotte vinderørred.