Tirsdag d. 18. juni 2019

Tirsdag d. 18. juni 2019 afholdtes generalforsamling i fiskejollen.dk. Formand Knud E. Nielsen bød velkommen til de 12 fremmødte, og oplæste dagsordenen. Han startede med at mindes 2 af vore medlemmer, som desværre ikke er blandt os længere. Per Schneider som var revisor deltog ikke så aktivt til arrangementer, hvorimod Tage Eliassen var et af vore mest aktive medlemmer. Han var ligeledes medlem af bestyrelsen i mange år. Vi ærede de 2 med 1 minuts stilhed, som tak for deres indsats. Vanen tro styrede formanden selv slagets gang som dirigent, i denne snævre kreds. Han fremlagde beretning, og oplyste at vi i øjeblikket er 90 medlemmer, og har gennemført 16 arrangementer i det forløbne år med tilfredsstillende deltagelse, bortset fra en enkelt havtur. Ca. halvdelen af vore medlemmer har deltaget aktivt i et eller flere arrangementer. Det vil sige at vi stadig har en del trofaste passive medlemmer, som naturligvis også er meget velkomne. De fleste arrangementer har igen i år været afholdt i Put & Take-søer. Det er simpelthen der vi har størst søgning, og vi er jo til for at tilfredsstille medlemmernes ønsker. Der lød også en stor tak til vore mange sponsorer som er meget velvillige til at støtte os med diverse præmier. Også en stor tak til de mange Put & Take-søejere, som er meget samarbejdsvillige hvad angår rabatter og præmier i form af fiskekort. Det kommer jo alle tilgode, og han opfordrede til at støtte dem, så de også fremover vil støtte os. Herefter var der fremlæggelse af regnskab. Han gennemgik de forskellige poster,og når det hele var gjort op, viste det et årsresultat på -3.500 kr. Vi har dog stadig godt 22.000 kr. på kontoen. Både beretning og regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. Af indkomne forslag var der kun 1, som kom fra bestyrelsen. Den foreslog en kontingentstigning fra 75 til 100 kr. om året fra og med næste år. Samtidig vil vi tilbyde juniorer til og med 12 år, medlemskab til halv pris. Det faldt i god jord, og blev vedtaget. Så gik vi over til diverse valg. Til bestyrelsen var Kaj Andersen og Knud E. Nielsen på valg. De blev begge genvalgt. Og Rasmus Larsen som trådte til i foråret som suppleant, blev valgt ind i bestyrelsen. Som ny suppleant valgtes Ole Andersen. Som revisor valgtes Klaus Madsen, og som revisorsuppleant valgtes Henning Ørebro. Under eventuelt har vi 3 tilbagevendende begivenheder: Årets foreningsmester, årets fisk og årets ”københavner” skal udnævnes. Foreningsmester med 370 point blev Rasmus Larsen. Nr. 2 med 270 point, Søren Larsen og nr. 3 med 240 point, Hans H. Madsen. Rasmus fik overrakt en pokal for sin suveræne indsats. Årets fisk -som der stemmes om ud fra de største fangster i det forløbne år- blev en guldørred på 3,780 kg. Det var også Rasmus Larsen der stod for den. Det indbragte ham endnu en pokal. Årets ”københavner” går til et medlem som på en eller anden måde ”er kommet galt afsted”, og i den anledning får en lille påmindelse i form af en ”forgyldt” snorkel. Der var kun 1 emne i år. Så det blev Knud E. Nielsen, der under et helhjertet forsøg ville hjælpe en medfisker med at lande en fisk midt om natten. Han fik imidlertid selv fisk på krogen, og måtte skyndsomt tilbage. Da var stangen dog på vej i søen, men han nåede den og fik både stang og fisk på land. Dog lidt mindre tør end han var før sin hjælpsomhed. Herefter var ordet frit, og det blev som altid en god aften.