Lørdag og søndag d. 22-23. september

Lørdag og søndag d. 22-23. september gik turen til Langeland, hvor vi hvert år sejler ud fra Spodsbjerg i jagten på bæltets fladfisk. forud for turen blev der i år studeret ekstra mange vejrudsigter, da stormen “Knud” truede med at spolere det hele. Det var da også først torsdag det blev besluttet -i samråd med de lokale- at turen kunne fuldføres.  Det viste sig da også at føromtalte “Knud” brugte sine sidste kræfter på at sende enorme mængder vand ned gennem Langelandsbæltet. Det medførte at vi måtte søge havn allerede ved 2-tiden lørdag, på grund af den stærke strøm som gjorde fiskeri umuligt. Søndag var en ren fornøjelse i forhold til dagen før.  Der blev dog landet godt med fisk begge dage. 3. største blev landet af Hans H. Madsen fra “Team Twivlsom”. Det var en skrubbe på 0,647 kg. Næststørste gik til Jesper B. Larsen, ligeledes med en skrubbe på 0,707 kg. Og 1. pladsen gik også til Hans H. Madsen for en skrubbe på 0,709 kg. Så der var tæt løb i toppen. Alt i alt en tilfredsstillende tur på trods af “Knud”s drillerier.

Hans H. Madsen med sin 3. og 1. plads.